Welcome

Username:

Password:
Remember me

[ ]
[ ]

Online

Guests: 4, Members: 0 ...

most ever online: 123
(Members: 1, Guests: 122) on 18 Sep : 12:48

Members: 3215
Newest member: Andrei2017

Chatbox

You must be logged in to post comments on this site - please either log in or if you are not registered click here to signup


Cristi
Sunt interesat sa cumpar de preferat astazi guppy,molly,xipho,platy,neoni si zebre in Bucuresti din sectorul 2,4,5,6.
E cineva pe aici care sa aiba de vanzare preferabil astazi aceste specii de pesti si sa stea in sectorul 2,4,5 si 6???
Astept mesaj pe PM de la cine are de vanzare!

Cristi
Sunt interesat sa cumpar de preferat astazi guppy,molly velifera,xipho,platy,neoni si zebre in Bucuresti din sectorul 2,4,5,6.
Mai exista cineva pe aici care sa aiba de vanzare aceste specii de pesti si sa stea in sectorul 2,4,5 si 6???? sad please
Astept sa ma contactati pe PM!!

Cristi
Sunt interesat sa cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni si zebre in Bucuresti din sectorul 2,4,5,6.
E cineva pe aici care sa aiba de vanzare aceste specii de pesti si sa stea in sectorul 2,4,5,6???
Astept mesaj pe PM!!

Cristi
Ma intereseaza sa cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 2,4,5,6.
Mai e cineva pe aici care sa aiba de vanzare aceste specii de pesti si sa stea in sectorul 2,4,5,6?????
Astept raspuns pe PM!!

Cristi
Cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
E cineva in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae,ancistrusi si sa stea in sectorul 1,4,5 si 6??
Astept raspuns pe PM!!

Cristi
Ma intereseaza sa cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
Mai e cineva in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae,ancistrusi si sa stea in sectorul 1,4,5,6???????
Astept raspuns pe PM de la cine are de vanzare aceste specii de pesti!!

Cristi
Ma intereseaza sa cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
Mai e cineva in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae,ancistrusi si sa stea in sectorul 1,4,5,6???????
Astept raspuns pe PM de la cine are de vanzare aceste specii de pesti!!

Cristi
Ma intereseaza sa cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
Chiar nu mai e nimeni in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae,ancistrusi si sa stea in sectorul 1,4,5 si 6??????
Astept raspuns numai de la cine vinde!

Cristi
Cumpar guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae si ancistrusi in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
E cineva in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni,zebre,sae,ancistrusi si sa stea in sectorul 1,4,5 si 6??????
Astept raspuns de la cine are de vanzare!!

Cristi
Cumpar guppy,molly,xipho,platy si neoni in Bucuresti din sectorul 1,4,5,6.
E cineva in Bucuresti pe aici care sa aiba de vanzare guppy,molly,xipho,platy,neoni si sa stea in sectorul 1,4,5,6????
Astept raspuns pe PM de la cine are de vanzare aceste specii de pesti!


Forums

Moderators: heckelcross, ebogdan, elgreco, Razvan Radu, Dan, oscar, Dragosdiscus
Author Post
Alexandru25
Thu 23 Feb 2012, 23:17

Registered Member #3394
Joined: Fri 23 Dec 2011, 14:58
Location: Bihor
Posts: 20
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Litera a) a literei J) a articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: “ a) produce statistici oficiale şi este autorizată să colecteze date statistice in domeniul sectorului pescăresc din orice sursă disponibilă, cu respectarea legislaţiei naţionale in domeniul statistic precum si a obligaţiilor ce decurg din legislaţia comunitară. ” 2. Articolul 8 se modifică, se completează şi va avea următorul cuprins: “Art. 8 – (1) Atribuţiile de control şi inspecţie piscicolă se exercită de către personalul propriu cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei, nominalizat prin decizie a preşedintelui Agenţiei. (2) Colectarea de date statistice se realizează in conformitate cu prevederile Art. 6, alin. (1), lit. b) - d) din Legea nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Procedurile de control, inspecţie piscicolă şi colectare de date statistice se stabilesc prin decizie a preşedintelui Agenţiei. ” 3. Articolul 9 va avea următorul cuprins: “Art. 9 – În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu drept de control, inspecţie şi colectare de date statistice verifică documentele care stau la baza activităţii persoanei controlate şi furnizoare de date statistice şi, după caz: a) propune măsuri administrative; b) constată infracţiunile prevăzute de legislaţia specifică sectorului pescăresc; c) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege; d) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de art. 45 - 46 din Legea nr. 226-2009, cu modificările şi completările ulterioare. ” 4. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul cuprins: “ (4) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la nerespectarea prevederilor legale privind obligaţiile furnizorilor de date şi înştiinţarea de plată se întocmesc conform modelului prevăzut in anexa nr. 6.” 5. Articolul 18 va avea următorul cuprins: “ Art. 18 – Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” Art. II Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM MINISTRU Emil BOC Anexa nr. 1 Modelul procesului-verbal de constatare şi sanctionare a contravenţiilor ANEXA Nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ SERIA IP nr. XXXXX Filiala …………………………………………..… Localitatea/Judeţul ……………………………..… Str. …………………………………………Nr….. Telefon/Fax ……………………………………… PROCES - VERBAL de constatare şi sanctionare a contravenţiei la nerespectarea prevederilor legale privind obligaţiile furnizorilor de date Nr. ………….. din ………………………. In temeiul prevederilor ………………………………………….…………………………………………, subsemnatul ………………………………………………...…....., având funcţia de ………...……………. la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala ……………………….……..…………………., nr. de marcă …..…, în urma controlului efectuat la*)…………………………….…………………………, la data de ………..., ora …….., am constat următoarele: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

[ Edited Thu 23 Feb 2012, 23:18 ]

HIDDEN - YOU MUST BE LOGGED TO SEE
Back to top
 

Jump:     Back to top

Syndicate this thread: rss 0.92 Syndicate this thread: rss 2.0 Syndicate this thread: RDF
Powered by e107 Forum System